Hem


Allenmarks Advokatbyrå har sedan starten 1982 varit en allmänpraktiserande advokatbyrå. Sedan några år tillbaka har konkursförvaltaruppdrag kommit att ta allt mer av vår tid och utgör numera vår huvudsakliga verksamhet.

På senare tid har vattenmål också kommit att bli en viktig del av vår verksamhet.

  Även om konkursförvaltaruppdrag och vattenmål kommit att bli vår huvudsysselsättning åtar vi oss uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare, offentlig försvarare, ombud i tvistemål m.m.

 

© Copyright Allenmarks Advokatbyrå AB