Miljömål

Vi på Allenmarks Advokatbyrå åtar oss uppdrag som ombud för sakägare i vattenmål och då särskilt vattenmål gällande dammar som ska miljöprövas i enlighet med EU:s vattendirektiv. Vi företräder gärna sakägare som vill förhindra total utrivning av aktuell damm och som istället önskar få till en vettigare lösning med bibehållen damm och anläggning av fiskpassage bredvid dammen, en lösning som kan möjliggöra både reglering av vattenflödet och fri passage för fiskar.

Dessa typer av mål innebär ofta svåra avvägningar eftersom åtgärder som kan medföra bättre livsbetingelser för en art, kan leda till försämrade livsbetingelser för andra arter. Exempelvis kan total utrivning underlätta för vissa svagsimmade arter att ta sig förbi ett vattenhinder, men försämra livsbetingelserna för musslor och kräftor nedströms vattenhindret genom periodvis uttorkning. För att vi ska kunna påverka beslutfattarna bör sakägare anlita oss som ombud så tidigt som möjligt i processen.

 

© Copyright Allenmarks Advokatbyrå AB